Specializace

Specializuji se na správu daní, tj. na způsoby jak jednat se správci daně a jak se případně bránit, když jste přesvědčeni, že jste v právu a někdo se snaží vám na vašich právech poškodit.

Dále pak poskytuji poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, kde se také speciaizuji na procesní záležitosti, čili registrace a elektronická komunikace se správcem daně.