Kontrolní hlášení

03.01.2016 17:20

S novým rokem 2016 k nám vstoupilo i nové daňové tvrzení - kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení mění naši práci velmi podstatným způsobem a klade zvýšené nároky na přípravu dokladů na jejich zpracování. Z informací týkajících se kontrolního hlášení není až tak důležité, do jakého řádku kontrolního hlášení bude doklad zařazen, v tom nám poradí software, ale velmi důležité, jakým způsobem kontrolní hlášení řádně a včas dopravit ke správci daně. Důležitá je i následná komunikace, týkající se výzev ke kontrolnímu hlášení, která ze strany správce daně může probíhat buď datovou schránkou nebo emailem, který je však v tomto případě velmi rizikový, protože správce daně má výzvou doručeno odesláním emailu bez ohledu na jeho doručení. Toto jsou pouze základní informace, vzhledem k rozsahu těchto změn doporučuji navštívit některý odborně zaměřený seminář případně váš konkrétní případ zkonzultovat s daňovým poradcem.